اخبار

فروش کارخانه نیمه تمام در استان همدان

(به صورت معاوضه و اقساطی )

تاسیسات مجموعه برای کلیه رشته های صنایع فلزی، معدنی، غذایی، کشاورزی، داروسازی، دامپزشکی، کارخانه خوراک دام و طیور و …. قابل استفاده میباشد.

دعوت به سرمایه گذاری محدود در کار تولیدی

کارخانه از ما، سرمایه گذاری از شما

دعوت به سرمایه گذاری محدود در کار تولیدی

کارخانه از ما، سرمایه گذاری از شما

 

?>