محصولات دامی

Project Description

اکسید منیزیم شرق

اکسید منیزیم و کربنات منیزیم

دی کلسیم فسفات

انواع مکمل دامی

پودرچربی دامی

پودر چربی خالص مالزی(ناترافت-ویلمار-برگافت و….)

پودر چربی کلسیمی انرکوربیشتر بخوانید »

جوش شیرین

زئولیت

شیر خشک دامی

بیشتر بخوانید »

تکنوبایند

و انواع افرودنیهای خوراک دام ...

مگنت دامی وارداتی

بلوک لیسیدنی دام

پرمیکس ویتامین

پرمیکس ویتامین  D3  , A ,  B. com , K

بیشتر بخوانید »

استارتر گوساله آجیلی

استارتر گوساله آجیلی

بیشتر بخوانید »

پری بیوتیک

پری بیوتیک باسپرو ساخت آمریکا

بیشتر بخوانید »

کولین دامی

کولین دامی، ری شور  Reashur ساخت آمریکا

بیشتر بخوانید »

پودر ماهی و پودر گوشت

پودر ماهی و  پودر گوشت

بیشتر بخوانید »

پماد شاخ سوز

 پماد شاخ سوز بهدام و کلیه لوازم دامپزشکی

بیشتر بخوانید »

?>