Properties

Listings for Sale or Rent

دام صنعت سینا: بخش تولیدی

سولفوریک اسید که در گذشته با نام جوهر گوگرد خوانده می ‌شد، اسیدی بسیار قوی است که با هر درصدی در آب حل می‌شود و فرمول شیمیایی آن H2SO4 است. پی اچ (pH) این اسید 0/5 (۵ دهم) می باشد.

محصولات دامی

هیدروکلریک اسید یک محلول شفاف، بی‌رنگ با بوی بسیار تند است که از جذب گاز هیدروژن کلرید در آب حاصل می شود. این اسید معدنی بسیار خوردنده و یک اسید قوی با استفاده‌های صنعتی زیادی می ­باشد.

محصولات طیوری

بازیافت راه حلی برای کاهش مشکلات مدیریت مواد زاید جامد شهری، مانند زباله سوز و دفن بهداشتی و همچنین کاهش آلودگی های زیست محیطی می باشد. بازیافت به آماده‌سازی مواد برای بهره بری دوباره گفته می‌شود. موادی که معمولاً بازیافت پذیر می ‌باشند عبارتند از آهن آلات، قراضه آهن، پلاستیک، شیشه، کاغذ، مقوا، برخی مواد شیمیایی و آشغال که به کود کمپوست تبدیل می ‌شود.

?>